دکتر یلدا روانشاد
متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی (استادیار دانشگاه)
پزشک متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز عضو هیات علمی و استادیار دانشکده پزشکی فوق لیسانس آموزش پزشکی دارای بیش از ۱۰۰ مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمی بین المللی و داخلی دارای بیش از ۲۰۰ طرح تحقیقاتی عضو انجمن علمی پزشکی اجتماعی

حضور در کلینیک: کلینیک برست: یکشنبه و پنجشنبه صبح از ساعت 08:30 تا 13:00

باهم آشنا شیم
پزشکان ما