دکتر بنفشه بخشوده
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
باهم آشنا شیم
پزشکان ما