دکتر پروانه لایق
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
باهم آشنا شیم
پزشکان ما