دکتر امین مهاجری مقدم
متخصص رادیولوژی، سونوگرافی و فلوشیپ فوق تخصصی ناهنجاری های جنین
-فارغ التحصیل رشته تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای دانشنامه رادیولوژی -فلوشیپ فوق تخصصی ارزیابی ناهنجاری های جنین از دانشگاه علوم پزشکی تهران -عضو انجمن بین المللی سونوگرافی زنان دوران بارداری ISUOG -دستیار منتخب رشته رادیولوژی بیمارستان امام رضا در سال 1389
باهم آشنا شیم
پزشکان ما