دکتر مهرنوش گیفانی
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی- فلوشیپ فوق تخصصی تصویربرداری بیماری های زنان- پستان و ناهنجاری های جنینی
-دانش آموخته مرکز استعدادهای درخشان مشهد -دارای بورد تخصصی رادیولوژی سال 1392 -دارای گواهینامه تصویربرداری بیماری های زنان، پستان و ناهنجاری های جنین از دانشگاه تهران -انجام: سونوگرافی غربالگری جنین (آنومالی سه ماهه اول، دوم، و سوم، سونوگرافی NT وNB ) -داپلر بارداری، IUGR و جفت و بیوفیزیکال -سونوگرافی کالرداپلر و سه بعدی ترانس واژینال -سونوهیستروگرافی و سونوگرافی اندومتریوز -سونوگرافی والاستوگرافی توده پستان، غدد زیر بغل FNA، بیوپسی،وایرگذاری و مارکرگذاری توده های پستان تحت گاید سونوگرافی تخلیه کیست با سوزن نازک

حضور در کلینیک: کلینیک برست: یکشنبه و پنجشنبه صبح از ساعت 08:30 تا 13:00

باهم آشنا شیم
پزشکان ما