دکتر مارال صدر الادبایی
متخصص رادیولوژی، سونوگرافی و فلوشیپ فوق تخصصی ناهنجاری های جنین - تصویربرداری زنان
-فارغ التحصیل رشته تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393 -اخذ بورد تخصصی کشوری 1393 -تجهیز، راه اندازی و ریاست بخش تصویربرداری و سی تی اسکن بیمارستان مصطفی خمینی 1400-1394 -اخذ فلوشیپ فوق تخصصی تصویربرداری تشخیصی ناهنجاری های جنین( غربالگری تشخیصی) از دانشگاه علوم پزشکی تهران1400
باهم آشنا شیم
پزشکان ما