دکتر مجتبی صافی
مسئول کنترل کیفی و بیوانفورماتیک
دکتر مجتبی صافی، تحصیل کرده رشته‌ی ژنتیک و با تجربه‌ی فعالیت بیش از 10 ساله در آزمایشگاه ژنتیکی پزشکی با تاکید حوزه‌ی تشخیص بیماری‌های ژنتیکی نادر در حال حاضر در کلینیک نسل فردا مشغول به فعالیت هستند. از تخصص‌های ایشان در زمینه‌ی راه‌اندازی آزمایش‌های تشخیصی ژنتیک، آزمایش توالی‌یابی نسل جدید (NGS و WES)، تحلیل داده‌های ژنومیک و بیوانفورماتیک می‌توان اشاره کرد.
باهم آشنا شیم
پزشکان ما