دکتر آریا بهادری
متخصص رادیولوژی، سونوگرافی و فلوشیپ فوق تخصصی ناهنجاری های جنین از اتریش - رتبه برتر بورد تخصصی ناسیونال
دکتر آریا بهادری،
• ورود به مدرسه تیزهوشان (شهید هاشمی نژاد)در سال 1373
• مدال برنز المپیاد شیمی کشور در سال 1379
• از رتبه های برتر کنکور (دورقمی)در سال 1380و آغاز تحصیل در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
• رتبه سوم کشوری امتحان جامع علوم پایه پزشکی در سال 1382
• رتبه هفتم کشوری امتحان جامع پیش کارورزی کشور در سال 1385
• عضویت در بنیاد ملی نخبگان کشور از سال 1386
• فارغ التحصیل از رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1387 با رتبه اول
• از رتبه های برتر (دو رقمی ) امتحان پذیرش دستیار تخصصی سال 1387 و آغاز تحصیل در تخصص رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
• دستیار تخصصی منتخب رشته رادیولوژی در سال 1389
• رتبه نهم بورد تخصصی رادیولوژی کشور در سال 1392
• فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1392 با رتبه اول
• گذراندن دوره فوق تخصصی سونوگرافی جنین از دانشگاه علوم پزشکی گراز اتریش در سال 1398
باهم آشنا شیم
پزشکان ما