ثبت نام در کارگاه رشد و تکامل کودک

( زمان برگزاری ۲۵ آبان در کلینیک نسل فردا )

در این کارگاه خواهید آموخت :

  • آشنایی با پرسش نامه های ASQ و ASQ.SE جهت افزایش آگاهی والدین از مراحل رشد و تکامل کودک منطبق با آخرین استانداردهای سازمان بهداشت جهانی
  • روش های ارزیابی هوش تکاملی و هوش هیجانی کودک
  • چگونگی شناخت نقاط قوت و ضعف کودکان در جهت تقویت استعدادها و بهبود نقاط ضعف
  • آشنایی با تستهای ژنتیک جهت ارزیابی سلامت کودک
  • ارائه جزوه جهت آشنایی با تکنیکهای صحیح ،شیردهی روشهای صحیح دوشیدن و نگهداری شیر مادر و ...
  • آشنایی با ارزیابی ها و آزمایشات مورد نیاز بدو تولد
  • آشنایی با باورها و سنتهای قدیمی اشتباه در پرورش کودک
  • روشهای تنظیم و بهبود کیفیت خواب کودک
  • آشنایی با ارزیابی های مورد نیاز جهت حفظ سلامت جسمی و روحی خانواده به عنوان اولین ارگان حمایت از کودک
 

ما در کلینیک چند تخصصی ژنتیک نسل فردا در جهت فرداهایی روشن تر برای فرزندان شما تلاش میکنیم.