دکتر نجمه آهنگری
دکترای تخصصی (PhD) پزشکی مولکولی
-فارغ التحصیل دکترای تخصصی PhD پزشکی مولکولی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد -فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان -مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی -دارای گواهینامه مدیریت کیفیت آزمایشگاه از TÜV UK -آنالیز ژنتیک و بیوانفورماتیک
باهم آشنا شیم
پزشکان ما