دکتر مسعود پزشکی راد
متخصص رادیولوژی، سونوگرافی و فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال رادیولوژی
– استاد رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد – رئیس هیئت مدیره کلینیک نسل فردا و مسئول تیم تخصصی رادیولوژی – ارائه خدمات اینترونشنال رادیولوژی و نمونه برداری در کلینیک غربالگری بیماری‌های پستان – چاپ بیش از 100 مقاله علمی – پژوهشی در ژورنال‌های معتبر علمی دنیا – ارائه خدمات رادیولوژی و سونوگرافی داپلر جفت و جنین – ارائه سخنرانی‌های متعدد در کنفرانس‌های معتبر علمی داخل و خارج از کشور
باهم آشنا شیم
پزشکان ما