دکتر محسن عظیمی نژاد
پزشک و متخصص ژنتیک پزشکی از فرانسه (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی)
دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1377 – 1370) مدرک کارشناسی ارشد بهداشت عمومی (MPH) از دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1385-1383) مدرک دکتری تخصصی ژنتیک از دانشگاه, لورن- نانسی فرانسه (1387 – 1391) دیپلم عالی دانشگاهی (Personalized Medicine and Therapy) پزشکی و درمانی شخصی، دانشگاه هنری پوانکاره (نانسی)، فرانسه (1389) مشاور ژنتیک و مسئول فنی بخش ژنتیک آزمایشگاه و موسسه پزشکی پردیس (1392) متخصص ژنتیک پزشکی در کلینیک بیماری‌های نادر دانشگاه علوم پزشکی نیشابور متخصص و مشاور ژنتیک، کلینیک ژنتیک نسل فردا مشهد متخصص و مشاور ژنتیک، مطب شخصی، نیشابور مشاوره ژنتیک در زمینه سقط‌های مکرر و ناباروری، بیماری‌های ارثی و ناتوانی‌های ذهنی

حضور در کلینیک: روزهای فرد از ساعت 09:00 تا 16:30

باهم آشنا شیم
پزشکان ما