دکتر علی میرزایی
متخصص رادیولوژی، سونوگرافی و فلوشیپ فوق تخصصی ناهنجاری های جنین
دکتر علی میرزائی، متخصص فلوشیپ ناهنجاری‌های جنین از دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشند. ایشان در حال حاضر به عنوان مسئول تیم تخصصی رادیولوژی جنین کلینیک نسل فردا مشغول به فعالیت هستند. زمینه اصلی فعالیت ایشان در کلینیک انجام اقدامات رادیولوژی آنومالی اسکن(NT) و سونوگرافی بارداری‌های چند قلویی و پرخطر است. ایشان در چاپ بیش از 20 مقاله علمی-پژوهشی در ژورنال های معتبر علمی دنیا و ایران همکاری داشته اند.
باهم آشنا شیم
پزشکان ما