الدکتور مسعود بزشکی راد
الأخصائیّ الدولی ، و أخصّائی الأشعة
دکتر مسعود پزشکی راد، متخصص و دانشیار اینترونشنال رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشند. ایشان در حال حاضر به عنوان رییس هیئت مدیره کلینیک و مسئول تیم تخصصی رادیولوژی مداخله ای کلینیک نسل فردا مشغول به فعالیت هستند. زمینه اصلی فعالیت ایشان در کلینیک انجام اقدامات رادیولوژی مداخله ای و سونوگرافی رنگی داپلر از جفت و جنین است. ایشان در چاپ بیش از 90 مقاله علمی-پژوهشی در ژورنال های معتبر علمی دنیا و ایران همکاری داشته اند.
جدول حضور الطبيب في العيادة:
روزهای زوج از ساعت 12:30 تا 13:30
دعنا نتعرف علي بعضنا البعض
أطبائنا