دکتر نجمه آهنگری
دکترای تخصصی (PhD) پزشکی مولکولی
دکتر نجمه آهنگری دارای مدرک لیسانس علوم آزمایشگاهی و فوق لیسانس ژنتیک انسانی است و در حال حاضر در سال آخر دکتری خود در رشته پزشکی مولکولی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول به تحصیل است. در کلینیک چند تخصصی ژنتیک فردا به عنوان عضوی از تیم تخصصی ژنتیک در زمینه تجزیه و تحلیل توالی، QF-PCR و طراحی آزمایشات مولکولی (ژنتیک سرطان- فارماکوژنتیک) همکاری دارند.
جدول حضور الطبيب في العيادة:
شنبه ها 10 تا 15، دوشنبه ها 11 تا 17، سه شنبه ها 8 تا 10
دعنا نتعرف علي بعضنا البعض
أطبائنا