دکتر آریا بهادری
فوق تخصص سونوگرافی جنین
دکتر آریا بهادری، ورود به مدرسه تیزهوشان (شهید هاشمی نژاد)در سال 1373 مدال برنز المپیاد شیمی کشور در سال 1379 از رتبه های برتر کنکور (دورقمی)در سال 1380و آغاز تحصیل در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه سوم کشوری امتحان جامع علوم پایه پزشکی در سال 1382 رتبه هفتم کشوری امتحان جامع پیش کارورزی کشور در سال 1385 عضویت در بنیاد ملی نخبگان کشور از سال 1386 فارغ التحصیل از رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1387 با رتبه اول از رتبه های برتر (دو رقمی ) امتحان پذیرش دستیار تخصصی سال 1387 و آغاز تحصیل در تخصص رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دستیار تخصصی منتخب رشته رادیولوژی در سال 1389 رتبه نهم بورد تخصصی رادیولوژی کشور در سال 1392 فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1392 با رتبه اول گذراندن دوره فوق تخصصی سونوگرافی جنین از دانشگاه علوم پزشکی گراز اتریش در سال 1398
جدول حضور الطبيب في العيادة:
هر روز ساعت 8 تا 11
دعنا نتعرف علي بعضنا البعض
أطبائنا